روغن مناسب EF7

روغن مناسب EF7 براساس دفترچه راهنمای خودرو سمند، بهترین روغنی که می‌توان در موتورهای EF7 ایران خودرو استفاده کرد، روغن 10w40 است . در مجموع

مطالعه مطلب